Cerners chef: "Region Skåne visar vägen"

Cerners chef: "Region Skåne visar vägen"

Sverige och Skåne kan bli ledande inom digitalisering av hälso- och sjukvården. Det sa Emil Peters, chef för Cerner Global, när han besökte Region Skåne och SDV-projektet härom veckan.

Stort förnyelsearbete

Arbetet med SDV, Skånes digitala vårdsystem, som görs tillsammans med leverantören Cerner, är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Vården i hela Skåne ska knytas samman med gemensamma arbetssätt, vilket Region Skåne är först i Sverige med att göra.

Emil Peters kom till Region Skåne för att träffa Mats Ekstrand, IT- och digitaliseringsdirektör i Region Skåne, och besöka SDV-projektet. Han tog fasta på Region Skånes roll som föregångare med nytt digitalt vårdsystem och hur vi kan visa vägen för andra i Sverige.

Dela med sig av kunskaper

Region Skåne kommer att få kunskaper och erfarenheter som vi kan dra nytta av i andra digitaliseringsprojekt och som vi kan dela med oss av till andra regioner, framhöll Emil Peters och betonade också vikten av samarbete:

- Det största misstaget man kan göra som person, eller organisation, är att tro att man kan göra allt, och göra allt själv.

Han vill se införandet av SDV, och andra större projekt, som ett ekosystem där människor, perspektiv och samarbetspartners alla bidrar med sin del.

Emil Peters lyfte också fram att det som händer på sjukhuset eller vårdcentralen bara är en liten del av vården. Det vi som patienter gör själva hemma, före och efter läkarbesöket, är minst lika viktigt, och det måste vi också ha med oss i arbetet med digitalisering.

Vad är SDV?

SDV, Skånes Digitala Vårdsystem är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Införandet av SDV kommer bland annat att innebära att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. 

På bilden: Pelle Johnsson, programchef SDV, Emil Peters, Cerner Global, och Mats Ekstrand, IT- och digitaliseringsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne