Colzyx accelerar mot sårvårdsmarknaden

Colzyx accelerar mot sårvårdsmarknaden

Vi har glädjen att meddela att CBC Investment Group AB (CBC) investerar i Colzyx AB (Colzyx), som utvecklar en helt ny typ av produkt inom sårvårdsmarknaden. Investeringen skall användas för fortsatt produktutveckling av WOUNDCOM, företagets unika sårförband.

 

Se mer på bolagets hemsida colzyx.com

Colzyx