Colzyx erhåller 58 Mkr från Horizon 2020

Colzyx AB (Colzyx) erhåller sammanlagt ca 58 Mkr (5,5 MEUR) i finansiellt stöd från programmet Horizon 2020 / EIC Accelerator. Stödet består av ca 26 Mkr i anslag samt en investering från European Investment Fund (EIF) om ca 32 Mkr. Investeringen är en del av det nyligen formulerade initiativet “blended finance” och Colzyx är ett av två svenska bolag som för första gången kvalificerat sig för denna form av investering.

 Colzyx utvecklar en medicinskteknisk produkt inom sårläkning kallad WOUNDCOM. Anslaget och investeringen skall användas till att färdigställa WOUNDCOM, genom bland annat en klinisk studie, inför den CE-märkning som krävs för marknadsaccess i Europa. Vidare kommer medlen att användas för affärsutveckling och marknadsintroduktion efter CE-märkning.

Colzyx