Delningsekonomi

Mer än triple helix 

När akademi, offentlig verksamhet och näringslivet arbetar tillsammans kallas det triple helix. Det är en allians som är en förutsättning för den delningsekonomi vi byggt upp här på Medicon Village. Det vill säga att aktörer från olika discipliner gemensamt kan utbyta erfarenheter och samarbeta för att skapa mervärden för de inblandade parterna. Och i slutändan nå ett större övergripande mål: ett friskare och bättre liv för många människor.

På Medicon Village finns forskare, innovatörer, entreprenörer och organisationer från offentlig verksamhet. Av de drygt 170 företag och organisationer som är representerade finns även andra serviceinriktade verksamheter inom exempelvis ekonomi, juridik och marknadsföring. Allt för att våra medlemmar snabbare ska kunna utvecklas mot de mål de satt upp. Det är också ett sätt att belysa och skapa förståelse för samhället som helhet. Ju mer input desto bättre när det kommer till att utveckla t.ex. ett nytt läkemedel, en medicinteknisk produkt eller en innovation för att förebygga ohälsa.

Innovationsekosystemet

I praktiken är Medicon Village uppbyggt för att kunna generera kedjor från idé till färdig produkt – ett innovationsekosystem. Processen kan förenklat gå till så här:

Innovationssystemet på Medicon Village
  1. En idé om utveckling av en metod, teknik eller produkt genereras i forskargrupp eller ett mindre bolag. Nya idéer kan även komma från exempelvis vårdsektorn. 
  2. Medicon Village bidrar med mötesplatsen och matchmaking så att rätt personer från akademi, det offentliga och näringsliv kan träffas och ta sin idé vidare i projekt, bolag eller annan samarbetsform.
  3. En idé kan få luft under sina vingar och realiseras eller utvecklas vidare genom stöd från en eller flera av de offentliga innovationsaktörerna. Ett bolag i tidig fas kan om de vill ansöka om att flytta in på SmiLe Incubator – inkubatorn på Medicon Village – för affärsstöd och hjälp att växa.
  4. Utvecklingshjälp och service hämtas från något av de cirka 70 tjänsteföretag som finns på Medicon Village. Tillsammans utgör detta ”byn” som gör att det lilla bolaget får det stora bolagets fördelar. 
  5. I övrigt finns tillgång till lokaler, laboratorier med labbutrustning med mera.

Läs mer om delningsekonomi på Medicon Village