Delningsekonomi för ökad hållbarhet och kostnadseffektivitetIntervju med Kerstin Jakobsson, VD på Medicon Village Innovation, om hur Medicon Village aktivt arbetar med konceptet delningsekonomi. Hur kan medlemsorganisationerna på Medicon Village arbeta mer hållbart och kostnadseffektivt genom att dela t ex kompetenser, lokaler, analysinstrument och erfarenheter?

---

Under vårvintern kan du följa vår serie "Delningsekonomi" på vår webbplats där du kommer att kunna ta del av artiklar, poddar och filmer om hur Medicon Village arbetar med delningsekonomi. 

Medicon Village Fastighets AB