Delningsgemenskap

Verksamheten på Medicon Village präglas av det vi kallar delningsgemenskap eller delningsekonomi. Tanken är att olika verksamheter inom triple helix-strukturen ska ges möjlighet att arbeta tillsammans för att ett bolag snabbare ska kunna förverkliga sina innovationer. Det handlar enkelt uttryckt om att bidra med sina kunskaper och erfarenheter som en mindre organisation inte själv har i huset. Att både ge och ta för det gemensammas bästa.

Du kan också bidra

Det finns tre sätt att bidra och vara en del av framgångarna. Förutom att våra medlemmar bidrar med sina kunskaper verksamheterna sinsemellan kan du som inte är medlem bidra ekonomiskt och/eller genom att samverka via mötesplatsen här på Medicon Village – alla bidrag oavsett om de är ekonomiska eller ideella är i slutändan för ”the greater good”.

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Vår ägarstiftelse, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, tar gärna emot donationer från privatpersoner, företag och andra organisationer. Hjälp oss att främja den vetenskapliga forskningen – alla donationer, stora som små, mottages tacksamt.

Läs mer om stiftelsen

Bli en av våra Supporting partners

En supporting partner är i första hand företag som har ett samhällsansvar integrerat i affärsmodellen. Våra supporting partners stödjer Medicon Village och de verksamheter som bedrivs här. De är alla angelägna om en positiv utveckling inom life science och bidrar därmed till att göra skillnad för människors hälsa och bättre liv.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan samarbeta.