Diagnostik – spjutspetsforskning ökar chans att överleva

Diagnostik – spjutspetsforskning ökar chans att överleva

Träffsäker diagnos i tidigt skede. Blodprov som ersätter smärtfyllda biopsier. Hur kan detta bli verklighet? Det och mycket mer diskuterades nyligen i showen ”Om X Antal År” på Medicon Village. Showen är en av många delar i ett pärlband av händelser under hösten med anledning av firandet av Medicon Village nya huvudbyggnad –The Spark.

Forskningsfynden duggar tätt på Medicon Village med ny spjutspetsteknologi som följd. Inom området diagnostik finns produkter och tjänster under utveckling för att bland annat ställa diagnos tidigare och mer träffsäkert.

- Mest avgörande för tidig diagnostik blir att förlänga livet. Vi får en bättre prognos vid tidig upptäckt av cancer, säger lundaprofessorn och entreprenören Carl Borrebaeck.

Carl Borrebaeck var en av personerna på scen i ”Om X Antal År”. Tillsammans med honom fanns också lundaforskare Leena Liljedahl och VD:arna Åsa Dahm och Anki Malmborg Hager (se faktaruta nedan).

De är några av de medlemmar på Medicon Village som kan komma att erbjuda banbrytande lösningar på folksjukdomar. Och de är inte ensamma.

Leena Liljedahl är en av de pionjärer på Medicon Village som siktar på att med hög precision upptäcka cancer år tidigare än vad som är möjligt nu genom att utveckla avancerad teknologi – och ersätta biopsi av olika cancertumörer med ett blodprov.

Anki Malmborg Hager utvtecklar ett självreglerande verktyg i form av en app som ska hjälpa patienter att hantera sin kroniska smärta genom artificiell intelligens (AI).

Och så finns forskare och entreprenörer som samverkar. En grupp, med bla Bionamic på SmiLe Incubator, har tagit fram en algoritm för att spåra felmärkta data hos patienter med cancer. . Oavsiktliga förväxlingar av patientprover är ett problem som förekommer i vården. Det bidrar inte enbart till oanvändbara resultat och felaktiga beslut för den enskilde patienten, utan påverkar också vår förståelse av en sjukdom.

Möjligheterna inom diagnostik väntas inte bara förlänga människors liv, utan också förbättra deras livskvalitet och deras chans att överleva. Tekniken kan också leda till stora förändringar inom vården.

- Digitala hjälpmedel kommer att sålla bort alla de från sjukvården som inte är särskilt sjuka, så att de som faktiskt har en diagnos kommer till i rimlig tid, säger Anki Malmborg Hager, vd på Paindrainer.

 

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.


I den panel som diskuterade diagnostik i showen Om X Antal År deltog:

Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid Lunds universitet och med säte på Medicon Village. Cancerforskare som bland annat arbetar för att bekämpa cancer med antikroppar och att få kroppens egna immunsystem att bekämpa tumörer. Startade Create Health 2006 vid Lunds universitet – ett centrum för cancerforskning.
Grundare av bolagen Bioinvent, Immunovia, Alligator Bioscience, Senzagen och Paindrainer. Bolaget Immunovia arbetar för att hitta ett nytt verktyg för att tidigare kunna diagnosticera bukspottskörtelcancer – en av de mest aggressiva och svåraste cancertyperna.

Åsa Dahm, vd Perituskliniken, en ny specialistklinik som öppnar 2020 på Medicon Village.. Inledningsvis kommer Perituskliniken att prioritera diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, företrädesvis prostatacancer. Tidig diagnostik och snabb behandling är prioriterat. Åsa Dahm har tio års erfarenhet av sjuksköterskearbete inom disciplinerna urologi, onkologi och medicinsk intensivvård. Hon har de senaste 12 åren jobbat som marknadsansvarig projektledare inom life science.

Anki Malmborg Hager, vd Paindrainer på Medicon Village Paindrainer utvecklar ett självreglerande verktyg i form av en app som ska hjälpa patienter att hantera kronisk smärta. Genom artificiell intelligens kan appen ge patientspecifik information i förväg om hur olika aktiviteter kommer att påverka smärtläget, baserat på många variabler såsom sömn, träning och hushållsarbete. Målet är att patienterna ska kunna få en bättre livskvalitet, veta vad de kan göra och vilken smärtnivå de kommer att ha.

Anki Malmborg Hager var tidigare vd för bolaget Senzagen, som tagit fram metoder för att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande.

Leena Liljedahl, forskare vid institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet där hon använder proteomik (proteiners förekomst) som redskap för att identifiera och skilja olika grader av en sjukdom åt. Innehar en forskartjänst med inriktning äggstockscancer, hennes tidigare forskningsområden har rört följdkomplikationer inom diabetes. Leena Liljedahl arbetar bland annat för att hitta nya metoder för tidig diagnosticering av cancer, till exempel genom att ersätta biopsi med blodprov. Lena har sin arbetsplats på Medicon Village.


Under vinjetten ”Framtidens Medicon Village” möter ni Medicon Village medlemmar från alla fokusområden – allt från förebyggande livsstil, till diagnos och till hur vi tar hand om oss när vi blir sjuka. I nästa artikel i serien kan du läsa om vad som kan bli banbrytande inom behandling och vård. I den förra kunde du läsa om spjutspetsforskning och utveckling inom prevention.

 

Medicon Village Innovation