En plats att växaHur skapas en inspirerande mötesplats och hur kan en byggnad gynna vår hälsa? Marco Testa, arkitekt, uppdragsansvarig och VD för Reflex arkitekter, har skapat arkitekturen för Medicon Village nya kontorshus med flexibilitet, mångfald och mötesplatsen i fokus.

Med utsikt som når till andra sidan sundet har nu det nya huset blommat upp på området. Men, det är så mycket mer än bara ytterligare ett hus. Marco Testa, VD för Reflex arkitekter, delar med sig av tankarna, utmaningarna och processen bakom skapandet av de 17 000 m2 nya möjligheterna, för människors hälsa och bättre liv, som från och med sommaren 2019 är Medicon Village nya entré och mötesplats.

Processen uppdelad i flera faser

Den största utmaningen i början av processen var enligt Marco dels att förstå komplexiteten i mönstret och variationen av alla de bolag som redan fanns i området, men även de nya behov och olikheter som tillkommer med de verksamheter som inte varit en del av Medicon Village tidigare. Den första fasen i arbetet gick därför ut på mycket researcharbete, för att fånga alla relevanta synpunkter från Medicon Village och medlemmarna där. Snabbt förstod Marco Testa att det skulle bli en utmaning att skapa en plats för alla, då det nya huset kommer att fyllas med en stor variation av bolag – både till inriktning och storlek.

- Det är inget vanligt uppdrag att få in så många olika storlekar av bolag och så många olika typer av verksamheter som ska samverka men på samma sätt vara enskilda och verka i det här stora nätverket i Medicon Village. Så vi har försökt att fånga och analysera omgivningen och den befintliga situationen för att kunna hitta ett svar i själva husets utformning.

Det noggranna arbetet har resulterat i mångfald av olika miljöer och platser. Här finns det rum för såväl spontana som strukturerade möten, samt privata till mer öppna arbetsytor. Utöver själva rummen har även materialval och dagsljus varit kraftfulla parametrar i processen.

- Det ska upplevas naturligt. Det ska kännas ljust och självklart att träffas i vissa områden. Dagsljuset är bara en av de parametrarna men även själva utformningen, material och kulör är väldigt viktigt för att skapa och förmedla en känsla. Det ska vara äkta, det ska vara spontant. Det måste finnas en genuinitetsgrad i materialvalet. Så material, kulör och ljus skapar de rum där vi känner oss bekväma att jobba, verka, träffas.

Den fysiska miljön påverkar arbetet

Det viktigaste i att rita ett hus är, enligt Marco, frågan kring hur man ska kunna attrahera talanger och hålla kompentensen uppe, samt hur medarbetare kan inspireras med hjälp av gott ledarskap.

- Det gör man om man har den rätta fysiska miljön för att kunna verka. Det sker inte av sig själv – det finns många olika faktorer – allt från dagsljus, allt från just de här spontana mötesplatserna, allt måste kunna hända – allt måste regisseras av arkitekten när huset ritas. ”

Genom arkitekturen kan byggnaden inspirera såväl människor som mångfald, enligt Marco. Han beskriver att byggnaden är skapad med en hög flexibilitetsgrad, vilket gör att både de små och stora bolagen kan få plats och samverka. Fortsättningsvis menar Marco att just rörelsen och flexibiliteten som finns inbyggt i huset, är vad som kan inspirera människor att träffas och samverka. Mötesplatsen har just därför varit utgångspunkten för huset och runt dessa har alla (de andra) kontorsplatserna utformats.

Av: Caroline Rosenlund

Medicon Village Fastighets AB