Almedalsveckan i Visby

2 jul - 9 jul '17
Tid
08:00 - 17:00
Plats
Visby
Arrangör
Medicon Village medlemmar

Under Almedalsveckan i Visby kommer ett flertal av Medicon Village medlemmar att finnas på plats med en mängd olika aktiviteter. Nedan finner du en enkel sammanställning över medlemmars olika aktiviteter under veckan:

SmiLe Incubator

Seminarium: Från idé till verklighet – hur når nya innovativa produkter sjukvården?

Morgonsoffa med Dagens Medicin och Di Digital: Innovation och digitalisering av sjukvården är inte ett val utan ett måste – men inte sällan uppstår krockar när entreprenörer ger sig in på sjukvårdens arena. Behövs entreprenörsdrivna bolag i svensk sjukvård och varför? Hur kan innovatörer nå ut med nya produkter i vården? Livesändning: http://dagensmedicin.se/vardtorget2017

Tid: 3 juli, kl. 08.00-08.30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 (Dagens Medicins Vårdtorg)
Ytterligare information: Läs mer
Kontakt: Isabelle Beckman, Projektledare, Dagens Medicin Agenda, 0704-557273, isabelle.beckman@bbm.bonnier.se

Seminarium: Starkare innovationsklimat för life science – hur gör vi?

SmiLe och GU Ventures tar tillsammans med Veckans Affärer upp ämnena Innovation, Finansiering och Transformation. På scen finns personer inom life science-branschen som representerar akademi, sjukvård, industri, regering, myndigheter, samt inkubatorer och kapitalmarknad.

Tid: 4 juli, kl. 12.00-13.00
Plats: Trädgården, Kronstallgränd 4, Visby
Ytterligare information: Läs mer
Kontakt: Ebba Fåhraeus, +46 (0)734-000433 , ebba@smileincubator.life och Klementina Österberg, +46 (0)70-4401190, klementina@ventures.gu.se

 

Metalund/Arbets- och miljömedicin Syd

Seminarium: Måste arbete vara en hälsorisk?

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Forskningen har länge visat vilka arbetsmiljörisker som finns, men ändå drabbas många av ohälsa till följd av sina arbetssituationer. FORTE och AFA Försäkring är två av de stora finansiärerna av arbetsmiljöforskning i Sverige. Hur ser de på framtidens arbetsmiljöforskning och hur den ska komma samhället till gagn? Vad tänker arbetsmiljöforskarna själva? Vad bör vi forska på? Var tar forskningen slut och övergår i något annat som omsätter resultaten? Hur får vi in relevanta problem till forskningen och hur får vi ut resultaten till praktiken? Representanter från centrumbildningen för arbetsmiljöforskning MetaLund vid Lunds universitet diskuterar tillsammans med FORTE och AFA Försäkring.

Tid: 5 juli, kl. 12.45-13.45
Plats: Hästgatan 13
Ytterligare information: Läs mer
Kontakt: Jessika Sellergren, Kommunikatör, Designvetenskaper, Lunds universitet, 046-222 85 10

 

RCC Syd

Modererar ett seinarium under cancedagen (Vårdförlopp i Norden). Deltar i 2 seminarier; modern molekylärdiagnostik vid cancer och kolorekalcancer som sjukdom

Seminarium: Den farliga tystnaden kring tarmcancer

Det pratas mycket om socioekonomiska skillnader i cancervården men det är större ojämlikhet mellan olika cancerformer. Varför får andra diagnoser mycket större resurser och uppmärksamhet? Vad är det egentligen som styr vården och vilka konsekvenser får tystnaden?

Tid: 3 juli, kl. 10.20-11.20
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Ytterligare information: Läs mer

Seminarium: Har vi råd att erbjuda cancerpatienter molekylär testning?

Molekylär testning - vad är värdet för patienter och samhället? Vilken betydelse har den för Sveriges möjlighet att ligga i framkant inom klinisk forskning och utveckling?

Tid: 3 juli, kl. 13.15-14.45
Plats: Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält
Ytterligare information: Läs mer

Seminarium: Standardiserade vårdförlopp – så in i Norden bra (del av Cancerdagen 4juli)

Danmark har kortat cancerväntetiderna med pakkeforløb. Norge och Sverige har följt efter, här ser vi nu kortare väntetider med hjälp av standardiserade vårdförlopp. Vad är nästa steg? I Sverige finns förbättringsmöjligheter, hur är det i Norge och Danmark? Är detta nordiska koncept en framgångssaga?

Tid: 4 juli, kl. 09.00-10.30
Plats: Visby lasarett, S:t Göransgatan 5
Ytterligare information: Läs mer

 

Watersprint AB

Seminarium: Vårt Vatten

Tema hållbar vattenanvändning, arrangeras av Kemivärldenbiotech, med partners Win Water och Svenskt Vatten

Tid: 3 juli, kl. 08.00-17.00
Plats: Almedalspaviljongen
Kontakt: maria.fedor@mentoronline.se

 

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Seminarium: Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter

Trots ambitiösa klimatmål kör svenskarna lika mycket bil nu som förr. Kan digitalisering och flexibla lösningar som integrerade mobilitetstjänster, självkörande fordon och kollektivtrafik ”on demand” bidra till ett smartare och mer resurseffektivt resande?

Tid: 5 juli, kl. 08.30-09.30
Plats: Hästgatan 13, Innergård
Kontakt: Ellen Albertsdóttir, Kommunikationsansvarig, K2, 0730-50 63 53
Ytterligare information: Läs mer

 

LUNDS UNIVERSITET

Lunds Universitet, Avdelningen för Immunteknologi

Seminarium: Kemikalietester och kosmetika – en framgångssaga

Forska utan djurförsök anordnar ett seminarium med inbjudna forskare från olika universitet för att belysa framgångar inom utvecklandet av djurfria metoder för riskbedömning av kemikaliers skadliga effekter.

Tid: 6 juli, kl. 10.00-11.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 i Visby, sal B11
Ytterligare information: Läs mer

Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Seminarium: Stamceller och regenerativ medicin -  hopp eller hajp?

Förhoppningarna på stamceller och regenerativ medicin är stora. Men det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Skapar vi förväntningar hos sjuka, anhöriga, finansiärer och politiker som inte alltid är realistiska?

Tid: 5 juli, kl. 14.00-15.30
Plats: Hästgatan 13, Innergård
Kontakt: katrin.stahl@med.lu.se
Ytterligare information: Läs mer

Seminarium: Öppen vetenskap inom medicin – möjligheter och fallgropar

Vad händer med forskarens roll som expert när forskningsdata blir öppna? Vad är möjligheterna och riskerna? Blir det svårare att skilja mellan bra och dålig forskning? Vi diskuterar övergången till öppna forskningsdata och -resultat inom medicinsk vetenskap.

Tid: 4 juli, kl. 13.45-14.30
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Visby
Ytterligare information: Läs mer

Lunds universitets Diabetescentrum

Seminarium: Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?

Utvecklingen inom e-hälsa går rasande fort och nya evidensbaserade lösningar som kan förbättra läkemedelsbehandlingen och livskvaliteten för personer med diabetes är redan här. På vilket sätt bidrar de till en bättre diabetesvård? Hur tar vi vara på dessa initiativ och hur kan de implementeras?

Tid: 5 juli, kl. 16.00-17.00
Plats: Hästgatan 13, Innergård
Kontakt: Sara Liedholm, Kommunikationsstrateg, Lunds universitets Diabetescentrum, 0725-525738
Ytterligare information: Läs mer

 

Medicon Village AB

Närvaro: Ledningsgruppen medverkar under veckan vid ett antal seminarier, rundabordssamtal och informella möten
Kontakt: anette.orheim@mediconvillage.se

Filer

medicon_village_medlemmar_i_almedalen.pdf