Innovationsdag ”Den friskare människan”

21 nov '17
Tid
09:00 - 16:30
Plats
Restaurant Inspira, Medicon Village
Arrangör
RISE
Innovationsdag ”Den friskare människan”

Välkommen till RISE innovationsdag "Den friskare människan"! Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av hur vi ska arbeta för ett friskare Sverige och möta utmaningen med vår allt äldre befolkning.

Innovationsdagen tar upp både infrastrukturfrågor och individens perspektiv. Vi diskuterar RISE plats i innovationssystemet och hur vi kan samverka för att förebygga ohälsa och erbjuda en effektiv och värdig vård och omsorg för en friskare människa, genom hela livet.

Några utgångspunkter är individens eget ansvar för sin hälsa, digitala vårdlösningar, hållbara livsmedel, nya behandlingsmetoder och affärsmodeller som motiverar till lösningar som håller människor friska.

I programmet ingår bland annat Hälsorörelsen, blockkedjeteknik och big data i hälsans tjänst, nya behandlingar som ersätter antibiotika, sambandet livsmedel-hälsa och tjänster för att mota psykisk ohälsa bland unga.

Det blir en inspirerande och tänkvärd dag, med mycket interaktion och högt i tak. Låt oss prata med varandra! Deltagande är kostnadsfritt.

MER INFORMATION, PROGRAM OCH ANMÄLAN