Jubileumssymposium Palliativt Utvecklingscentrum

5 feb '19
Tid
09:30 - 16:00
Plats
Hörsalen, Medicon Village
Arrangör
Palliativt Utvecklingscentrum

Palliativ vård i ett framtidsperspektiv

Varmt välkommen till en inspirerande dag om framtidens palliativa vård.

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Introduktion till dagen

Moderator, docent Bengt Sallerfors

Framtid och visioner

  • The development of modern palliative care Professor John Ellershaw, Liverpool, UK
  • Palliativ vård i Sverige Professor Carl Johan Fürst
  • Caring futures: what we know about living and dying well Professor Allison Kitson, Adelaide, Australia (video presentation)
  • Mer palliativ vård i Sverige Professor Birgit Rasmussen

Enkel lunchförtäring och mingel utanför aulan

13.00 Palliativ vård i utveckling

  • Fokusområden vid Palliativt Utvecklingscentrum
  • Bron mellan kvalitetsutveckling och forskning Professor Ingalill Rahm-Hallberg
  • Death Education - Death Café Forskare Jamie Woodworth

Kaffe

15.00 Palliative care at the university hospital

  • Experiences from patients, staff and students Professor John Ellershaw, Liverpool, UK

 

Anmälan:

Vänligen anmäl dig på den här länken

Kontaktinformation