Konferens: Fokus - Informationshantering

10 okt '17
Tid
08:30 - 16:30
Plats
Gamla Gästmatsalen
Arrangör
Dokumentinfo

Välkommen till Dokumentinfos konferens FOKUS: Informationshantering i Skåne, där vi tittar närmare på det alltid aktuella ämnet: Informationshantering.

Informationsmängden ökar hela tiden. Aldrig förr har vi skapat så mycket information, som vi måste kunna använda, värdera, skydda, lagra och söka fram för att fullgöra våra arbetsuppgifter.

Informationen är en strategisk resurs och en viktig tillgång för varje organisation, myndighet och företag och bör behandlas därefter. Vi måste hantera den på sådant sätt så att vi lätt kan hitta den när vi behöver den. En väl fungerande informationshantering är en förutsättning för att verksamheten ska bedrivas effektivt.

Ordning och reda i informationsflödet

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av ordning och reda i det stora informationsflöde som en organisation har att hantera. Under dagen får vi bland annat ta del av praktikfall från Luftfartsverket som berättar om hur de effektiviserade sin informationshantering och Regionarkivet i Lund delger oss sina tankar om informationsförsörjningen. Konferensen tar upp aktuella frågeställningar, såsom:

  • Vilka byggstenar behövs i informationshanteringen?
  • Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) informationshanteringen?
  • Hur hittar vi bland all information?

Varmt välkommen till Lund den 10 oktober!

ANMÄLAN: https://dokumentinfo.se/konferenser/informationshantering/