Lunch & Learn: Forskare bryter ny mark kring anhörigproblematiken

7 nov '17
Tid
11:30 - 12:30
Plats
Restaurant Inspira, nedre delen
Arrangör
Cancerkompisar i samarbete med Medicon Village, RCC Syd, Immunovia och Roche
Lunch & Learn: Forskare bryter ny mark kring anhörigproblematiken

Vad innebär möjligheten för anhöriga till cancerdrabbade att kunna dela erfarenheter med andra anhöriga? Hur kan anhörigstöd förebygga så att anhöriga inte blir sjuka i stressrelaterade sjukdomar?

Cancersjukdom påverkar inte bara den cancerdrabbade utan har också stora konsekvenser för anhöriga. Att vara nära en patient med cancer innebär för de flesta en stor påfrestning med såväl existentiella frågor som praktiska problem. Tidigare forskning visar att anhöriga löper 25% större risk att bli sjuka i exempelvis hjärt -och kärlsjukdom eller depression på grund av den stress man lever under.

I ett unikt forskningsprojekt tittar nu man närmare på närståendes erfarenheter och upplevelser av anhörigstöd. Projektet drivs av Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) och Cancerkompisar som bl a erbjuder ett onlineforum där anhöriga till cancerdrabbade ger varandra stöd, tröst och hopp.

Resultatet av forskningsprojektet väntas under våren 2018, men redan nu kan vissa delar presenteras.

Kom och träffa och lyssna till:

  • Inga-Lill Lellky, verksamhetsledare för Cancerkompisar
    Kort om Cancerkompisars verksamhet. 
  • Magdalena Andersson, PhD, Verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning av standardiserade vårdförlopp (SVF), Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd)
    Berättar om det pågående forskningsprojektet och resultaten hittills.
  • Mats Grahn, VD på Immunovia AB, och Jeanette Karlsson, Policy & Market Access Manager på Roche AB.
    Om vikten av att stötta forskningen inom området.

Denna Lunch & Learn arrangeras av Cancerkompisar i samarbete med RCC Syd och Immunovia - alla tre verksamma på Medicon Village - samt Roche. Föredraget börjar 11.45 - kom i god tid!

Lunch & Learn är ett återkommande evenemang och är öppet för alla.  Eventet arrangeras av någon av Medicon Village medlemsorganisationer och/eller tillsammans med större nätverksorganisationer (värd). Deltagare köper sin lunch i restaurangen och tar den med sig till nedre delen av restaurangen. Föredraget börjar denna gång ca 11.45. Passa på att lära dig något nytt som du har nytta av i ditt arbete eller privatliv!