Lunch & Learn: Styrelsens betydelse i start-ups

4 dec '18
Tid
11:45 - 12:30
Plats
Restaurant Inspira, nedre delen
Arrangör
ISEA och Medicon Village
Lunch & Learn: Styrelsens betydelse i start-ups

I tidiga uppstartsfaser kommer bolagets styrelse att ha en annorlunda roll jämfört den i etablerade företag. Styrelsen kommer med nödvändighet att vara mera operativ och därmed vara en viktig kompetenskälla för bolaget. Viktigt, för dig som representerar management i startup-bolaget, är att styrelsens sammansättning speglar de aktuella behoven och att du kan använda dess kompetens på ett sätt som skapar värde i bolaget.

Detta och mera kommer att diskuteras av Karin Wingstrand och Artur Aira från ISEA. Karin och Artur har stor kunskap från exekutiva positioner i global läkemedels- och medicinteknisk industri samt omfattande erfarenhet från styrelsearbete, i såväl startups som etablerade bolag.

Karin Wingstrand
Karin Wingstrand har bred och senior erfarenhet från läkemedelsindustrin, bl.a. från befattning som global chef för Klinisk utveckling på AstraZeneca. Karin kommer också med ett mångårigt engagemang i ett företag av "Angel Investments" i nystartade innovationsbolag.  Hon är numera engagerad som Senior Advisor och i styrelser för flera Life Science-företag.

Artur Aira
Artur Aira har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från exekutiva positioner i internationella life science bolag såsom Addtech /Addlife, bioMèrieux och Organon. Vidare har Artur omfattande kunskap om styrelsearbete från 30-talet olika styrelseuppdrag från startups till större noterade bolag. Idag är Artur engagerad som Senior Advisor i ISEA samt som styrelseledamot i ett flertal Life Science-bolag.

ISEA
ISEA, Industry Senior Advisors, är en expertorganisation bestående av seniora experter med stor erfarenhet av ledande exekutiva positioner inom svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. Tillsammans med affilierade Triathlon Group hjälper vi företag och entreprenörer att utveckla sina verksamheter och idéer.

Lunch & Learn är ett återkommande evenemang och är öppet för alla - ingen föranmälan! Eventet arrangeras av någon av Medicon Village medlemsorganisationer och/eller tillsammans med större nätverksorganisationer (värd). Deltagare köper sin lunch i restaurangen och tar den med sig till nedre delen av restaurangen. Föredraget börjar denna gång ca 11.45. Passa på att lära dig något nytt som du har nytta av i ditt arbete eller privatliv!

Kontaktinformation

Jonas Qvillberg, jonas.qvillberg@triathlon.se