Medicon Village on Tour: "Världens mest hållbara sjukvård 2030"

Evenemanget har utgått

Information

När: ons, 21 aug 2019 12:00 till 16:30
Var: Swecare (CityLife Konferens & Möten), Sveavägen 63, vån 1, Stockholm
Arrangör: NCSH, Swecare, Medeon, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park
Språk: Svenska

Under våren har NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) tillsammans med projektpartners, däribland Swecare, hållit workshops på fyra orter i Sverige. Dessa workshoptillfällen har tillsammans med intervjuer av aktörer inom branschen legat till grund för en kartläggning av hur organisationer inom Life Science arbetar med hållbarhetsfrågor idag.

Resultatet av vårens arbete ingår i en förstudie för en strategi för en sammanhållen och stark arena för innovation och samverkan inom hållbar sjukvård för att till fullo utnyttja potentialen i svenska innovationer och export inom området.  

Underlaget har även använts för att skapa en hållbarhetsguideline för start-ups inom branschen.

Under de fyra workshops som har genomförts har företag, myndigheter och landsting deltagit aktivt. Intervjuer med ett 15-tal företag och lika många klusters och liknande organisationer har också hållits. Detta ger nu input till den kartläggning och guideline som nu håller på att färdigställas, samt för att ta fram en vision om hållbar sjukvård 2030 som ska ligga till grund för en kommande ansökan. Viktiga beståndsdelar som identifierats inkluderar samverkan, helhetssyn, hållbar upphandling och konkreta mätbara mål, liksom att tidigt lyfta hållbarhetsfrågor hos start-ups och identifiera väsentliga områden för organisationen att arbeta med.

Avslutande workshop
Vill du veta mer, och vara med och påverka slutsatserna i rapporten? Kom då på vår workshop den 21 augusti! Du kommer också få en förhandstitt på den guideline för hållbarhet inom life science som nu tas fram.


Välkomna! 

NCSH, Swecare, Medeon, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park

Lite mer om hållbar sjukvård och projektet: 
Inom hållbar sjukvård har fokus hittills främst legat på bl a byggnader, energi och kemikalier, medan hållbarhet inte lyfts fram lika tydligt inom medtech-området.För att Sverige ska kunna vara världens ledande aktör och för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling inom hållbar sjukvård, behöver vi nu se hur vi kan lyfta in Life Science och medtech ytterligare i begreppet. Steget därefter är att lyfta hela området ”hållbar sjukvård” ytterligare. 

Målet med den Vinnova-finansierade förstudien är att hållbarhet ska bli en självklarhet i all utveckling inom life science och medtech, och därmed stärka hela innovations- och exportområdet hållbar sjukvård, tillsammans med övriga aktörer.

AGENDA

 • 12:00 Lunch

 • 13:00 Välkommen och introduktion till eftermiddagen
  Anna Riby, Swecare Foundation

  Svensk hälso- och sjukvård och life science ur ett hållbarhetsperspektiv: Introduktion till hållbar sjukvård och presentation av projektet ’Världens mest hållbara sjukvård 2030
  Linn Grundtman, Sustainability Consultant, NCSH

  Företag presenterar sitt perspektiv på hållbarhet - varför jobba hållbart?
  TBC

  Representant för Socialdepartementet presenterar policyarbetet för hållbarhet
  TBC

  Företag presenterar sitt perspektiv på hållbarhet - hur jobbar vi hållbart?
  Susanne Adolfsson, Product Manager, Finess Hygiene AB

 • 14:30 Kaffe och nätverkande

 • 14:50 Presentation av förstudiens resultat: hållbarhetsguideline för start-ups inom life science och vår vision för världens mest hållbara sjukvård 2030
  Linn Grundtman, Sustainability Consultant, NCSH

 • 15:15 Workshop:
  Deltagarna delas upp i 3-4 grupper
  Diskussion inför det fortsatta arbetet, kommentarer kring Guidelines

 • 16:00 Summering
  Daniel Eriksson, Co-Director TEM/NCSH

 • 16:30 Slut

Information & registrering

Datum: 21 augusti, 2019
Tid: 12:00 (lunch), 13:00-16:30 (workshop)
Venue: Swecare (CityLife Konferens & Möten), Sveavägen 63, vån 1, Stockholm
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis
No-shows debiteras 500 sek exkl. moms.

Sista dag för anmälan: 16 augusti 2019

Anmälan skickas till: sofia.dahling@tem.se

 

Dela evenemanget

Information

När: ons, 21 aug 2019 12:00 till 16:30
Var: Swecare (CityLife Konferens & Möten), Sveavägen 63, vån 1, Stockholm
Arrangör: NCSH, Swecare, Medeon, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park
Språk: Svenska

Anmälan