MedInnovation Skåne 2018

MedInnovation Skåne 2018
Evenemanget har utgått

Information

När: ons, 21 nov 2018 09:00 till 15:30
Var: Medicon Village
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, LIF, Medicon Village och Region Skåne
Språk: Svenska

MedInnovation Skåne - en levande arena för innovation och forskning nära patienten 

Ett strategiskt arbete pågår både regionalt och nationellt om hur Sverige ska bli internationellt ledande inom Life Science. För att Sverige ska bli attraktivt internationellt krävs nära dialog och samarbete.

  • Hur ska de regionala och nationella Life Science strategierna bli reella för näringslivet och skapa innovation för vården och regionen? Och vad har strategierna gemensamt och vad skiljer dem åt?
  • Hur kommer Skånes Life Science strategi se ut och vad säger utredning Framtidens hälsosystem i Region Skåne?
  • Hur kan kliniska studier fungera som språngbräda för innovation i vården, och vilken betydelse har innovationen för patienten?
  • Hur kan utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssätt bidra med att utveckla regionens Life Science?

Målgrupp

Alla med intresse för Life Science, klinisk forskning och innovation i sjukvården - politiker, chefer, forskare, sjukvårdens professioner, patientföreträdare och näringslivsrepresentanter och bolag inom Life Science

Anmälan och program

Sista anmälningsdag är 16 november. Program och länk till anmälan återfinns här.

 

Dela evenemanget

Information

När: ons, 21 nov 2018 09:00 till 15:30
Var: Medicon Village
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, LIF, Medicon Village och Region Skåne
Språk: Svenska

Anmälan