Skåne Innovation Week: Att planera och styra innovationsprojekt

1 jun '18
Tid
08:30 - 10:30
Plats
Medicon Village, Olympia 303-2
Arrangör
VMG, Velocity Management Group AB
Skåne Innovation Week: Att planera och styra innovationsprojekt

Workshop om hur man kan genomföra innovationsprojekt snabbare och bättre. Hur kan en organisation hantera många projekt samtidigt.

Agil, Lean och sunt förnuft i rätt doser. Kan man planera och styra innovationsprojekt? I så fall hur? Hur kan en organisation med många projekt få projektstyrning och resursplanering att hänga ihop? Går det att snabba upp innovation? Hur kan man kombinera styrkan av olika metoder beroende på vilken typ av projekt det är? VMG har 20 års internationell erfarenhet av att hjälpa ledande industriföretag att genomföra innovations- och utvecklingsprojekt och vill dela med oss av våra erfarenheter.

Anmälan via: https://skaneinnovationweek.com/program/att-planera-och-styra-innovationsprojekt-organisationer 

 

Kontaktinformation

Frågor: Lars Peterson, lars.peterson@vm-g.com, 070-595 2324