Utlysningar inom hälsa i EU:s ramprogram Horisont 2020

15 feb '18
Tid
08:30 - 13:00
Plats
Restaurant Inspira, Medicon Village, Lund
Arrangör
Medtech4Heath, Swelife, Lunds universitet och Medicon Village

Kommande utlysningar inom hälsa i EU:s ramprogram Horisont 2020 – våga satsa!

De strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife bjuder tillsammans med Lunds universitet och Medicon Village in aktörer från industri och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om EU:s kommande utlysningar inom området hälsa. Deltagarna får även konkreta råd i hur man gör för att söka och vilket stöd som finns i ansökningsprocessen. Med ökad kunskap ökar möjligheterna att få finansiering!

Tid: Torsdag 15 feb kl 9:00-13:00. Kaffe och registrering från kl 8:30.

Program

9:00 – 9:15 Medtech4Healths och Swelifes arbete för att öka svenska aktörers deltagande i europeiska samarbeten.
Medtech4Health och Swelife

9:15 – 10:15 EU:s forsknings- och innovationsprogram riktat mot hälsa. Genomgång av Horisont 2020, samt hur man går till väga för att söka och vilken hjälp man kan få vid Lunds universitet.
Forskningsservice, Lunds universitet

10:15 – 10:45 ”Vi är ett företag – vilka möjligheter finns för oss och vilket stöd kan vi få?” Vad erbjuder EU:s nya forskningsprogram svenska SMF:er?
EU SME Support Office

10:45 – 11:45 ”Hur gjorde vi för att lyckas, vad ska du inte göra?” 2–3 goda exempel från akademi och företag. Erfarenheter från pågående EU-projekt.
Företag A, B och C

11:45 – 13:00 Lättare lunch och mingel med experter från EU SME Support Office och Forskningsservice. Möjlighet att diskutera specifika frågor.

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare lunch. Anmälan görs via följande länk: https://form.jotformeu.com/80183240569356 senast fredag 9 februari.

Filer

h2020-seminarium_lund_final.pdf