Förordningen om EU4Health har antagits

Den 26 mars trädde det nya hälsoprogrammet EU4Health i kraft. Den antagna förordningen publicerades i EU:s officiella tidning och kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021. Det nya genomförandeorganet Health and Digital Executive Agency (HaDEA) som börjar sin verksamhet den 1 april kommer bli ansvarigt för programmet. Vad gäller lanseringen av de första arbetsprogrammen pågår förberedelserna fortsatt. De väntas i bästa fall att antas i maj i år med utlysningar som öppnas tidigast runt midsommar eller tidig höst, men dessa tidshorisonter är preliminära.

Programmet EU för hälsa är ett ambitiöst och särskilt finansieringsprogram för perioden 2021–2027. Syftet är att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor i all unionspolitik och alla unionsåtgärder, i enlighet med One health-modellen. EU för hälsa, som föreslogs av kommissionen den 28 maj 2020, är EU:s insats mot covid-19 som har haft stor inverkan på vårdpersonal, patienter och hälso- och sjukvårdssystemen i EU. Programmet är det ekonomiskt största hälsoprogrammet någonsin och kommer att tillhandahålla finansiering till EU-länderna, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer.

Länk till kommissionens pressmeddelande finns här.

Medicon Village Innovation AB