Forskartjänster från Cancerfonden till flera forskare på Medicon Village

Cancerfonden har beslutat om tilldelning av forskartjänster. Flera av dessa tjänster har gått till forskare som är aktiva på Medicon Village. Johan Staaf vid Avdelningen för Onkologi och Patalogi har tilldelats en Senior Investigator Award, vilket innebär 6 års tjänst. Julhash U. Kazi vid Avdelningen för Translationell Cancerforskning har tilldelats en treårig tjänst, s k Fellowship inom ovarial-cancer. Slutligen har Shan Wang vid Avd. för Translationell Cancerforskning tilldelats en postdoktor-tjänst.

https://www.cancerfonden.se/nyheter/cancerfonden-finansierar-fler-framst...

Lunds universitet - Institutionen för laboratoriemedicin i Lund