Framtiden

Nybyggnation - Byggnad 601

Allt är framtid

På Medicon Village handlar allt om framtiden - om forskning, om produkter som ännu inte finns, om metoder och tjänster som hela tiden utvecklas. Om insikter och möjligheter. Det är det som är så spännande med life science. Och det är det som 2200 personer har för ögonen varje dag på Medicon Village. På Medicon Village skapar vi tillsammans de möjligheter som krävs för framsteg och tillväxt.

Katalysator

Betrakta gärna organisationen Medicon Village som en katalysator för all forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs här. Vi förfinar ständigt vårt innovationsekosystem så att fler aktörer kan träffa varandra och driva en idé mot ett nytt bolag och nya produkter.

Ny infrastruktur på gång

Visionsbild över nytt kontorshus på Medicon Village

Medicon Village har vuxit snabbt. Nu finns här mer än 150 företag och organisationer med cirka 2200 medarbetare. De 80 000 kvm yta vi förfogar över är i princip uthyrda. Men behovet hos forskare, innovatörer och entreprenörer att finnas i en miljö där det gränsöverskridande sättet att jobba är inte mättat. I direkt anslutning till nuvarande område planeras en ny infrastruktur – både flexibla kontorsytor, mötesplatser och enklare laboratorier. Men också bostäder, torg, vägar och annat.

Världens första ectogrid™ byggs på Medicon Village Science Park

En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i Medicon Village verksamhet minskar hela områdets energibehov drastiskt. Byggnationen sker etappvis med start under hösten 2017 och 2020 beräknas samtliga byggnader att vara anslutna till systemet. Redan efter första etappen kommer systemet att generera lägre energikostnader.

Läs mer om Ectogrid™