Här byggs världens första fullskaliga ectogrid™!

Här byggs världens första fullskaliga ectogrid™!

Nu är första huset utrustat med E.ON:s energiinnovation ectogrid™ inkopplat på Medicon Village. Energilösningen ger ett minskat klimatavtryck och de pengar som sparas går tillbaka till forskning. Medicon Village blir en internationell demonstrationsplats för ectogrid™ - dessutom kommer en del av anläggningen att bli ett nytt landmärke i Lund!

Läs hela artikeln på Future by Lunds hemsida

Medicon Village Innovation