Har ni skyddsutrustning att avvara och som kan användas av sjukvården i Skåne?

Har ni skyddsutrustning att avvara och som kan användas av sjukvården i Skåne?

På grund av covid-19 har sjukvården i Skåne just nu akut brist på skyddsutrustning som kan skydda vårdpersonalen från att smittas av sjukdomar.

All typ av skyddsutrustning är av intresse, men huvudsakligen:

  • Handtvål
  • Visir
  • Handskar
  • Munskydd
  • Handsprit
  • Ytdesinfektion
  • Förkläden med ärm

I den här filmen finns exempel på utrustning som behövs.

 

Region Skåne har nu startat en webbsida som man kan vända sig till direkt med förfrågningar: skane.se/hjalptill

Sprid gärna denna adress då behovet av utrustning fortfarande är stort!

Innovation Skåne AB