Hjärnsmart interaktion manifesteras på Medicon Village

Hjärnsmart interaktion manifesteras på Medicon Village

Nya Scheeletorget på Medicon Village kommer snart att smyckas med ett nytt konstverk – en lysande hjärna. Konstverket Brainpuzzle är en donation från Lunds universitet till Medicon Village.

Scheeletorget kommer fortsätta att glänsa i vintermörkret även efter Tjugondag Knut tack vare en frikostig donation från Lunds universitet - en två meter hög och fyra meter lång träskulptur i form av en mänsklig hjärna. På torsdag sätts hjärnan på plats.

Under Lunds universitets 350-årsjubileum arrangerades flera tvärvetenskapliga vetenskapsveckor med olika teman. I samband med dessa pryddes Stortorget i Lund av träskulpturen. Konstverket heter Brainpuzzle och är skapat av Claes Dorthé, möbelformgivare och handledare vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH. Efter 350-årsjubileet skänktes konstverket till Medicon Village.

-Brainpuzzle får nu möjlighet att på nytt symbolisera gränsöverskridande samarbeten, men denna gång på Scheeletorget i stället för Stortorget. Det finns en stark koppling mellan Lunds universitet och Medicon Village, så när vi skulle finna en ny hemvist för Brainpuzzle var valet inte svårt, säger Caroline Runéus, kommunikationsdirektör vid Lunds universitet.

Konstnären Claes Dorthé hade flera tankar på hjärnans betydelse då den skapades i samband med 350-årsjubiléet.

-En betydelse av hjärnan kan vara att pusselbitarna visar olika delar av universitetets uppgifter, som till exempel undervisning, forskning och samverkan. Den kan också symbolisera att varje pusselbit, all specifik kunskap som finns, tillsammans bildar en helhet. Alla bitarna är olika och unika. Och alla delarna behövs för att skapa helheten. Detta får mig att tänka på mångfald, en mångfald som kan skapa något vackert i dagens samhälle, berättar konstnären Claes Dorthé.


Vill du vara med på installationen 16 januari? Kom till Bistro Merge, Scheeletorget 1, kl 16.30. Läs mer här:
https://www.mediconvillage.se/sv/evenemang/valkommen-brainpuzzle-hejda-j...

Läs mer om konstnären här:
http://www.design.lth.se/brainpuzzle/

Medicon Village Innovation AB