Hur kan diagnostiken för äggstockscancer förbättras?

Leena Liljedahl, Biolog och cancerforskare, med inriktning på äggstockscancer, vid institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet och med placering på Medicon Village.

Leena Liljedahl brinner för att hitta metoder för bättre och tidigare diagnostik. Inte minst efter att hennes dotter drabbades av hjärnhinneinflammation och skickades hem flera gånger utan att få en korrekt diagnos. Hon menar att diagnostikområdet kan förbättras avsevärt – folk blir felbehandlade och riskerar att få livslånga biverkningar.

- Förfinad precisionsdiagnostik är ett område som de senaste åren exploderat. Det är väldigt spännande men har många utmaningar.

Själv forskar hon på äggstockscancer där hon genom att analysera förekomsten av olika protein (biomarkörer) i plasma och serum identifierar skillnader hos sjuka och friska individer. Målet är att kunna hitta sjukdomen i ett tidigt stadie, när den fortfarandet är behandlingsbar. Proteinförändringarna kan potentiellt användas som biomarkörer både för diagnostik och för att mäta patientens behandlingssvar. Äggstockscancer har ytterligare en utmaning jämfört med många andra former av cancer eftersom tumören är inkapslad i en vätskefylld cysta. Sticker man hål på den, som vid en biopsitagning, riskerar maligna celler att sippra ut och sprida sig i kroppen. Hittar man en förändring via ultraljud, tvingas man därför istället öppna upp patienten för att veta hur aggressiv cancern är.

- Äggstockscancer ger ofta vaga eller inga symtom alls och diagnosen kan därmed dröja och cancern hunnit sprida sig. Ett annat problem är att det kan vara många veckors väntetid innan man kommer till gynekologen. Dessutom kan ultraljudsbilderna vara svårtolkade så att ett återbesök eller kirurgiskt ingrepp behövs för att ställa diagnos.

Om man genom ett blodprovstest i ett tidigt skede kan avgöra hur aggressiv äggstockscancer är utan att göra ett kirurgiskt ingrepp, blir det mer skonsamt och innebär färre risker för patienten. Dessutom får läkaren ett tydligare svar än enbart en bildanalys och därmed ett bättre beslutsunderlag för en diagnos.

Forskningen för att förbättra blodprovsdiagnostik pågår på flera ställen i världen. Redan för tjugo år sedan trodde man sig vara nära ett genombrott, men det har visat sig vara svårare än man initialt trott. Tekniken hur man behandlar och analyserar prover, vilka proteiner som är stabila och individuella skillnader hos patienter är några av faktorerna som gör det hela svårarbetat.

- Först nu börjar man förstå hur viktigt det är att alla blodprover hanteras på samma sätt från provtagning till analys, för att man ska kunna titta på biologiska skillnader istället för tekniska olikheter.

Leena Liljedahl menar att vi också behöver bli bättre på själv-monitorering. I framtiden kommer vi att få än större möjligheter att mäta vår egen hälsa hemma, genom att föra en digital loggbok, för att därmed tidigt kunna detektera hälsoavvikelser.

- Om vi verkligen ska lyckas med tidig diagnostik, behöver individen ta ett större ansvar och vara uppmärksam på hur man själv mår. Redan nu kan man logga allt från sömn, träningsresultat, puls, syresättning, temperatur och följa med i kroppens förändringar. Att i nästa steg använda blodprov som diagnosmetod och låta AI analysera resultatet istället för att förlita sig på en enskild vårdpersonal, tror jag kommer vara ett sätt att få en bättre och säkrare vård i framtiden.

Namn: Leena Liljedahl
Gör: Biolog och cancerforskare, med inriktning på äggstockscancer, vid institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet och med placering på Medicon Village. 
Tidigare: Tidigare forskningsområden har fokuserat på följdkomplikationer inom diabetes.
Ålder: 42 år
Familj: Man och fyra barn
Bor: Dragör, Danmark
På fritiden: Just nu på väg att vandra Sinai trail 140 km i Sinaiöknen för att sponsra Lekhjältar (jämför sjukhusclowner) vid Danmarks sjukhus. 
Aktuell: I showen OM X ANTAL ÅR, kan du träffa Leena Liljedahl på scen. Showen körs för första gången den 7 november och sprider kunskap och stolta stories inom medicin och livsvetenskaper.

 

Av: Åsa Hansdotter

Medicon Village Fastighets AB