Innovationsekosystemet

Mer än triple helix 

När akademi, offentlig verksamhet och näringslivet arbetar tillsammans kallas det triple helix. Det är en allians som är en förutsättning för det innovationsekosystem vi byggt upp här på Medicon Village. Det vill säga att aktörer från olika discipliner gemensamt kan utbyta erfarenheter och samarbeta för att skapa mervärden för de inblandade parterna. Och i slutändan nå ett större övergripande mål: ett friskare och bättre liv för många människor. 

På Medicon Village finns forskare, innovatörer, entreprenörer och organisationer från offentlig verksamhet. Av de drygt 120 företag och organisationer som är representerade finns även andra serviceinriktade verksamheter inom exempelvis ekonomi, juridik och marknadsföring. Allt för att våra medlemmar snabbare ska kunna utvecklas mot de mål de satt upp. Det är också ett sätt att belysa och skapa förståelse för samhället som helhet. Ju mer input desto bättre när det kommer till att utveckla t.ex. ett nytt läkemedel, en medicinteknisk produkt eller en innovation för att förebygga ohälsa.

Innovationsekosystemet

I praktiken är Medicon Village uppbyggt för att kunna generera kedjor från idé till färdig produkt – ett innovationsekosystem. Processen kan förenklat gå till så här:

Innovationssystemet på Medicon Village
  1. Ett önskemål eller tanke om utveckling av en metod, teknik eller produkt. Kan komma exempelvis från vården/det offentliga/sjukhusen. 
  2. Forskare å sin sida jobbar redan med frågeställningen inom universitetets ramar. 
  3. Medicon Village bidrar med mötesplatsen och matchmaking så att rätt personer från akademi, det offentliga och näringsliv kan träffas och bilda en utvecklingsstruktur (t.ex. ett bolag).
  4. Ett bolag i tidig fas kan om de vill ansöka om att flytta in på SmiLe Incubator – inkubatorn på Medicon Village – för affärsstöd och hjälp att växa.
  5. Utvecklingshjälp och service hämtas från något av de cirka 70 tjänsteföretag som finns på Medicon Village B2B-unit. Tillsammans utgör detta ”byn” som gör att det lilla bolaget får det stora bolagets fördelar. 
  6. I övrigt finns tillgång till lokaler, laboratorier med labbutrustning med mera.