Internationellt Match making event - kandidater mötte bolag

Internationellt Match making event - kandidater mötte bolag

Under en intensiv eftermiddag möttes igår 90 i förväg selekterade internationella kandidater med representanter från 14 bolag med rekryteringsbehov. Bland bolagen återfanns SARomics biostructures, Longboat Amniotics och NY Consulting från Medicon Village.

I pass om 12 minuter fick kandidaterna chans att presentera sig för de bolag de i förväg matchats ihop med.

Eventet arrangerades av Greater Copenhagen i samarbete med Medicon Village och Ideon Science park för andra året i rad.

Medicon Village Innovation AB