Medicon Village Science Park i framkant inom cell- och genterapiområdet

Cell- och genterapi

Bolagen Xintela och Idogen börjar snart producera cell-terapi produkter i ombyggda lokaler.  Medicon Village är också en del av satsningen när Vetenskapsrådet och Vinnova satsar 48 miljoner på cell-och genterapi nationellt. Tillsammans med 25 olika aktörer i Sverige ska Medicon Village verka för ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum inom avancerad terapi för medicinska produkter.

Nyhetsartiklar

22 mars, 2018
Multifaceted discussions at first Swedish national ATMP conference
Läs mer

1 mars, 2018
Medicon Village del av nationell satsning på cell- och genterapi
Läs mer

27 juni, 2017
Mångmiljonstöd till cellterapi i Lund
Läs mer

21 juni, 2017
Opening a new door to cell and gene therapy accessible to all
Läs mer

Möten och event

15 mars, 2018
1st Swedish national Conference on Advanced Therapy Medicinal Products

This conference will provide insights into ongoing academic research, clinical applications and industrial activities in the field. Take the chance to meet potential collaborators and learn more about national initiatives around ATMP!

Läs mer om mötet

22 mars, 2018
The Future of Swedish and Danish Life Science
– The latest in Precision Medicine and Big Data

For the 7th time "The Future of Swedish and Danish Life Science" will be held at Medicon Village again on 22nd March. In a joint presentation the two Medicon Village based companies Xintela and Idogen will talk about being in the forefront of cell therapy at Medicon Village. You will also hear Kerstin Jacobsson, vice president of Medicon Village, talk about a new era for individualized treatments with the CAMP project (Centre for Advanced Medical Products) – and southern Sweden´s contribution to the National initiative.

Läs mer om mötet