Kampen mot covid-19 – så bidrar Medicon Village medlemmar till att bromsa spridning av coronaviruset

Kampen mot covid-19 – så bidrar Medicon Village medlemmar till att bromsa spridning av coronaviruset

Utveckling av vaccin mot covid-19. Åtgärder för att stärka framkomligheten på den kritiska samhällstjänsten Vårdguiden 1177. Och samordning av skyddsutrustning till sjukvården i Region Skåne. Det är exempel på hur medlemmar på Medicon Village bidrar till att bromsa spridningen av det nya Coronaviruset.

Efter att Folkhälsomyndigheten nyligen höjde risken för samhällsspridning i Sverige av covid-19 till mycket hög, uppstod flera utmaningar inom vården. Skyddsutrustning blir bristvara. Det blev initiala svårigheter att nå fram på Vårdguiden 1177 på telefon. Och det finns inget vaccin. Medlemmar på Medicon Village har varit förutseende och agerar snabbt.

Inera vidtog åtgärder omgående. I deras uppdrag ingår att säkerställa att systemen som ligger till grund för tjänsterna är stabila och att förutsättning för resursanvändningen optimeras i 1177 Vårdguiden på telefon

Inera stärker framkomlighet på Vårdguiden 1177

Nu har Inera genomfört flera insatser som ökar kapaciteten och effektiviteten av 1177 Vårdguiden på telefon med anledning av covid-19. Bland annat har de driftsatt ett nationellt knappval för medicinsk rådgivning om covid-19 och ett knappval för direktkoppling till 113 13 med generella frågor kring covid-19. Därmed minskar risken att samtal från dem med frågor om sjukdomen och viruset tränger undan andra patientgrupper och dem med verkligt behov av sjukvårdsrådgivning.

Andra insatser från Inera bidrog till att förstärka den tekniska plattformen som har lett till att fler sjuksköterskor kan bemanna regionernas sjukvårdsrådgivningar – och nu dessutom göra det på distans- och hemarbetsplatser.

Utöver detta fortsätter Inera att samverka med ansvariga myndigheter, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten, för att säkerställa samordnad information till invånare via 1177.se.

Innovation Skåne vidareförmedlar skyddsutrustning

Har ni skyddsutrustning att avvara och som kan användas av sjukvården i Skåne? Frågan kommer från Innovation Skåne. De uppmanar nu till att lämna skyddsutrustning till dem, så att de kan vidareförmedla den till berörda vårdavdelningar.

På grund av covid-19 har sjukvården i Skåne just nu akut brist på skyddsutrustning som kan skydda vårdpersonalen från att smittas av sjukdomar. Därför kan de som har relevant skyddsutrustning ta kontakt med Innovation Skåne. Meddela innan att ni kommer för att säkerställa att det finns personal på plats som kan ta emot utrustningen.

Kontakta Innovation Skåne för frågor eller anmälan om inlämning:
info [at] innovationskane.com eller 046-286 87 50

Red Glead Discovery utvecklar vaccin mot covid-19

Red Glead Discovery utvecklar ett vaccin mot covid-19. Deras projekt är ett av omkring 40 vaccinprojekt mot det nya coronaviruset, enligt en forskningsöversikt som publicerades 18 Mars av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

- De första biologiska testerna in vitro räknar vi med att vi kan göra de närmaste veckorna. Målet är att vara redo för ”first in man” i augusti-september, säger Richard Johnsson, Chef för peptidkemi på Red Glead Discovery.

Normalt tar det omkring 10 år att utveckla ett vaccin som är godkänt för marknaden. Nu satsar bolaget att på rekordtid nå klinisk fas, där de första testerna på människor utförs. Och förutsättningarna tycks vara goda.

- Vi jobbar med en norsk kund, Immunor, som har lång erfarenhet av att utveckla vaccin. Vi jobbar med ett peptidbaserat vaccin, en typ av vaccin som oftast går snabbare att utveckla. Red Glead Discovery är experter inom peptidkemi och läkemedelskemi vilket gör att vi tillsammans har ett mycket bra team, berättar Johan Evenäs, VD på Red Glead Discovery.

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.

Medicon Village Innovation AB