Laboratorielokaler

Med våra drygt 65 000 kvm laboratoriehus har vi det mesta att erbjuda – allt från det enkla laboratoriet till det mer avancerade.

Hos oss hittar du bl.a. laboratorier för kemi, biokemi och farmaceutisk verksamhet, klimatrum och renrum. Här finns även laboratorier för prekliniska försök, analysverksamhet och mycket annat. Vi kan också specialanpassa laboratorier efter önskemål. Standarden är genomgående hög och med hög kvalitet även på allmän infrastruktur som ventilation, gaser och övrig media. Vi erbjuder även fullservice gällande kringtjänster såsom autoklavering, labbdisk, gaser, torr-is, avfallshantering m.m.

Lab Space - Medicon Village - Lund

Enkla laboratorier och teknikutrymmen

Enkla laboratorier, tekniska laboratorier för el- och mekanikverksamhet samt lager och förvaring för tekniska/kemiska produkter finns att tillgå.

Avancerade laboratorier

Det finns många olika typer av laboratorier bl.a. för kemi/biokemi, cellabb/renrumsteknologi, klimatrum, farmaceutisk och preklinisk verksamhet. Vi kan också specialanpassa laboratorier efter önskemål.

SmiLe Incubator

Om ni är ett start-up bolag inom life science kan ni ansöka om att flytta in till den fristående inkubatorn på Medicon Village – SmiLe Incubator. SmiLe Incubator hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Dess främsta uppgift är att stödja bolagets ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. 

Kontakt

För mer information om våra laboratorielokaler fyll i vår intresseanmälan eller kontakta:

Marjana Andersson
E-post: living@mediconvillage.se