LKP bygger nytt mobilitetshus på Medicon Village

LKP bygger nytt mobilitetshus på Medicon Village

I slutet av januari i år beslutade kommunfullmäktige i Lund om ny detaljplan för Medicon Village. Detaljplanen omfattade bl a ett nytt parkeringshus på området och detta är nu på väg att bli verklighet.


LKP kommer att uppföra ett så kallat mobilitetshus med 650 parkeringsplatser varav 60 platser medger laddning av elbilar. Mobilitetshuset kommer att vara placerat längs med E22:an norr om Tunavägen och byggnaden kommer att förses med en solcellsanläggning. Just nu är LKP inne i en upphandlingsfas. Planerad byggstart är november 2020 – januari 2021 och mobilitetshuset beräknas vara klart i mars 2022.

Medicon Village Innovation AB