Lunds kommun - akut brist på bl a munskydd klass II

Vård och omsorg inom Lunds kommun är i stort behov av skyddsutrustning. I första hand behöver man munskydd, men även annan skyddsutrustning såsom handsprit, yt-desinfektion, handskar, plastförkläden och tvål.

Du kan lämna ditt bidrag på Serviceenheten, Skiffervägen 5 i Lund. De tar emot på vardagar 07.30-09.00 samt 15.00-16.30.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunledningsgruppens stab med anledning av Corona via följande e-postadress:

krisberedskap [at] lund.se

Medicon Village Innovation