Medicon Village ägarstiftelse delar ut 12 miljoner till forskning inom Life Science i Lund och Malmö

I tider av Nobelprisutdelning i Stockholm belönas även Lunds och Malmös toppforskare. Av de 22 miljoner som de samlade Mats Paulssonstiftelserna i år delar ut i anslag till forskning inom Life Science kommer 12 miljoner kronor från Medicon Village ägarstiftelse. 

Under förra året förstärktes donationsverksamheten för Medicon Village ägarstiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

- Tack vare att verksamheten på Medicon Village nu visar ett större överskott har vi under 2019 kunnat dela ut en betydligt större summa pengar jämfört med tidigare år samt ge stöd till fler projekt, vilket är mycket glädjande, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Fler donationer till innovativa projekt

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande belönar i år nya metoder för behandling av cancer, blodbrist och herpesvirus, nya tekniker för kartläggning av gener och upptäckt av sårinfektioner och ett växtbaserat järntillskott.

Stiftelsen har två syften; att erbjuda en kreativ innovationsmiljö samt att bidra till forskning via behållning från fastighetsverksamheten. Våren 2019 beslöt stiftelsen om en ny inriktning och ansökningsprocess. Forskare från Lunds universitet och Malmö universitet bjöds in att ansöka om stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer samt stöd till medeldyr utrustning. Ansökningarna prioriterades först av universiteten själva och stiftelsen har därefter fattat beslut om att bevilja 2 miljoner kronor vardera till 6 av dessa projekt, dvs totalt 12 miljoner kronor.

-Vi har sett att behovet av forskningsstöd i linje med stiftelsens nya inriktning är betydande och planen är att i samarbete med universiteten bjuda in forskare att ansöka enligt samma riktlinjer även under 2020, berättar Göran Grosskopf.

Cancerforskning i den absoluta framkanten

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande är en av stiftelserna inom Mats Paulssonstiftelserna, dvs stiftelser som entreprenören Mats Paulsson är initiativtagare till. Övriga stiftelser som ingår är Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. Gemensamma nämnare för Mats Paulsson stiftelserna är att stödja ändamål som gagnar vetenskaplig forskning och innovationer inom framförallt medicin och Life Science.

Ytterligare 10 miljoner kronor av det totala anslaget på 22 miljoner har gemensamt beviljats av Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond till stöd för fortsatt forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Swiss Cancer Center i Lausanne. Samarbetet fokuserar på utveckling av innovativa tekniker, forskningsverktyg och metoder som kan möjliggöra nya och patientspecifika former av cancerbehandling. Från Lund och med bas på Medicon VIllage är professorerna Carl Borrebaeck och Kristian Pietras vid Lunds universitet drivande i detta projekt.

Mer information

En sammanfattning över 2019 års anslag från Mats Paulsson stiftelserna hittar du här:
http://matspaulssonsstiftelse.mediconvillage.se/medicon-village-agarstiftelse-delar-ut-12-miljoner-till-forskning-inom-life-science-i-lund-och-malmo

Medicon Village Innovation