Medicon Village ägarstiftelse donerar för stärkt forskningsmiljö

Medicon Village ägarstiftelse donerar för stärkt forskningsmiljö

Krymper cancercellerna? Vilka specifika proteinformer påverkar tumörens utveckling? Det är två frågor som kan få svar när forskarna Sara Ek, Fredrik Levander och Ramin Massoumi köper två unika lab-instrument. Köpet möjliggörs av två donationer på totalt 3.5 miljoner kronor från Medicon Village ägarstiftelse – Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande – samt donationer från Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

Sara Ek och Fredrik Levander är två av de cancerforskare som tillsammans får 1 miljon kronor av Medicon Village ägarstiftelse, samt 1 miljon från Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond och 4 miljoner från LTH. Båda leder forskargrupper på Lunds universitet och har sitt säte på Medicon Village i Lund. Pengarna ska gå till en skräddarsydd masspektrometer för att undersöka proteininnehåll i prover – nu med senaste teknologin som genom högre upplösning gör att man bättre kan särskilja proteiner med olika funktioner. Högre känslighet bidrar också till att mindre provmängder kan användas och fler ovanliga proteiner upptäckas.

”Det är väldigt dyrt att ha den senaste teknologin. Därför är vi extra tacksamma att få den här stöttningen och hjälpen av stiftelsen”, säger Sara Ek.

Ramin Massoumi ska köpa ett så kallat in vivo imaging system för donationen han beviljats av Medicon Village ägarstiftelse samt IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse – 2.5 respektive 2 miljoner kronor. Även Ramin Massoumi leder en forskargrupp på Lunds universitet med säte på Medicon Village. Ett användnings-område för instrumentet är att visa tillväxten av cancerceller i realtid eller hur celler rör sig i en organism. Därmed kan forskarna följa utvecklingen av en behandling eller en läkemedelskandidat. Instrumentet kan också användas för diagnostik.

”Instrument är väldigt unikt, eftersom det inte finns så många av det i Skandinavien. Hittills har vi inte kunnat använda något liknande instrument. Donationen öppnar dörrar och fler kan komma att använda instrumentet för att bedriva forskning på världsledande nivå”, säger Ramin Massoumi.

Från proteinanalys till målmolekyl

Vid läkemedelsutveckling behövs övertygande prekliniska studier för att fastställa substansers, så kallade målmolekylers, säkerhet och känslighet innan tillstånd ges att gå vidare till kliniska studier, dvs att testa en läkemedelskandidat på människor.

”Instrumentet kommer att leda till väldigt starka prekliniska data och det kommer därmed att användas som en bro mellan det prekliniska och det kliniska”, säger Ramin Massoumi.

För att veta vilka målmolekyler som kan bli möjliga mål för behandling, behöver forskarna först känna till sammansättningen av protein karaktäristiska för en viss sjukdom. Masspektrometri kan användas för att undersöka detta.

”Vi ska bland annat undersöka vilka proteinformer som förekommer i tumörer. Det handlar bland annat om att kunna kartlägga immunresponsen hos patienter. Det kan innebära att man kan identifiera biomarkörer som kan vara intressanta målmolekyler för immunrelaterad behandling. För det är väldigt hett just nu”, säger Sara Ek.

Hopp om samarbete med stärkt lab-infrastruktur

Sara Ek och Ramin Massoumi belyser att deras instrument har flera tillämpnings-områden. Och bådas förhoppning är att användning av instrumenten ska leda till samarbetspartners med universitet och bolag på och utanför Medicon Village.

”Vi har fått det här för att vi vill öppna upp för samarbetsprojekt med en rad olika aktörer. Det handlar framförallt om projekt som finns här på Medicon Village”, berättar Sara Ek.

Eftersom instrumenten gynnar många projekt i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön på Medicon Village kan medlemmar få hyra in sig för att använda båda instrumenten.

”Vi är glada över att Medicon Village ägarstiftelse är med och delfinansierar instrumenten, eftersom det stärker den lab-infrastruktur som är särskilt betydelsefull för fortsatt banbrytande forskning på Medicon Village. Vår förhoppning är att detta kan leda till utökade och nya samarbeten mellan inte bara Medicon Village medlemmar, utan även med externa aktörer, säger Mats Leifland”, Medicon Village vd.

Av: Tanja Jensen, vetenskaplig skribent, Medicon Village

Medicon Village Innovation AB