Medicon Village redo att bygga och expanderar starkt

Medicon Village redo att bygga och expanderar starkt

Igår klubbade kommunfullmäktige i Lund en ny detaljplan för Medicon Village. Detaljplanen gör det möjligt att förtäta och utveckla området närmast Scheelevägen och Tunavägen i Lund.

- Vi vill göra nordöstra Lund ännu mer attraktivt för företagande, säger Erik Jagesten, fastighetsdirektör på Medicon Village.

Detaljplanen för Dirigenten 1 innehåller nya bostäder, kontor, hotell, lokaler för centrumverksamhet, vård kopplat till medicinsk forskning samt parkeringshus. Ett samlat entrétorg möjliggörs i förlängningen av Forskarparken. Målet är att helhetsmiljön ska bli mer stadsmässig och välkomnande.

- Med fler bostäder skapar vi en levande miljö runt Scheeletorget. Det nya torget med olika rumsbildningar blir skärningspunkt för såväl en växande företagsmiljö som boende, säger Erik Jagesten.

Redan 2014 togs ett ramprogram fram för området med mer än 200 000 kvm byggrätter. Därifrån har flera detaljplaner arbetats fram, och fastigheterna på Medicon Village har byggts om successivt sedan uppstarten 2012 då byggnaderna togs över från AstraZeneca. I höstas öppnade den helt nybyggda huvudbyggnaden The Spark. En bas för fortsatt expansion för företagande, bostäder och vård har skapats tack vare det parkeringshus i sex våningar som nu kommer att byggas av LKP, Lunds Kommunala Parkeringsbolag.   

Den nya detaljplanen öppnar upp för en kraftig expansion av nuvarande ytor på Medicon Village.  Drygt 80 000 kvm kan komma på plats, med vissa delar på höjden.

- Vi är redo för tillväxt tack vare att det gått så bra med inflyttningen i vårt nya huvudkontor The Spark. Under fjolåret tecknade Medicon Village 100 nya hyreskontrakt där flertalet var omflyttningar eller inflyttningar i The Spark, säger Erik Jagesten.

I den nya huvudbyggnaden har förutom ett antal bolag även bl a Innovation Skåne samt Lunds universitets sektion för Forskning, Innovation och Samverkan flyttat in. Totalt 500 personer har idag sin arbetsplats i The Spark. Inflyttning har också skett i andra delar av forskningsparken under året, t ex Förvaltningen Psykiatri och Habilitering från Region Skåne.

---

Relaterat:

I vår serie om Delningsekonomi hittar du en aktuell videointervju med Erik Jagesten.

Erik Jagesten

Medicon Village Innovation AB