Medicon Village utvecklar en unik mötesplats med konferensanläggning, restaurang, café och friskvård

Medicon Village utvecklar ny unik mötesplats

Lund får under 2022 en ny offentlig mötesplats för mat, hälsa och möten när restaurangbyggnaden på Medicon Village utvecklas till en konferensanläggning. Satsningen är ett led i arbetet med att öppna upp en tidigare sluten forskningsanläggning och ytterligare stärka Medicon Villages roll som en naturlig mötesplats för såväl allmänheten som besökare med koppling till universitet, forskning och näringsliv.

Sedan starten för snart tio år sedan har forskningsbyn Medicon Village utvecklats till att vara en naturlig mötesplats för forskning och företagande inom Life Science (forskning och företagande med hälsoprofil) i Sydsverige. Framöver är det viktigt att förvalta den positionen och samtidigt kliva fram nationellt och internationellt.

En del i det är att man nu utvecklar den tidigare lunchrestaurangen Inspira till en konferensanläggning som är unik med sin kombination av små och stora konferenslokaler, restaurang och café, samt friskvård i form av gym och gruppträning.

– Vi vill skapa en naturlig mötesplats för alla som rör sig i den här delen av Lund. Eftersom forskningen som bedrivs här ligger i framkant ville vi att även Inspira som mötesplats skall göra det. Kombinationen av mat, hälsa och möten är unik, framtidsorienterad och något vi uppfattar att Lund behöver, säger Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB.

– Nu höjer vi tempot i arbetet med att vitalisera Medicon Village som mötesplats för forskare och innovatörer. Investeringen visar att vi menar allvar med ambitionerna att göra Medicon Village till en sydsvensk katalysator för life science där idéer, människor och företag kan utvecklas, säger Petter Hartman, VD på Medicon Village Innovation AB.

– Med vår inriktning på friskvård känns det spännande att vara en del av den här unika satsningen på en mötesplats som bygger på både hälsa, mat och möten, säger Ewa Claesson, divisionschef på Nordic Wellness.

– Vi ser en stor potential i att bidra med matdelen i den mötesplats vi bidrar till att skapa för gäster från både Medicon Village, Ideon, högskolan och boende i närområdet, säger Peter J Skogström, delägare i Smarta Kök.

När Inspira invigs under 2022 kommer anläggningen att omfatta:

  • ett auditorium med 180 sittplatser.
  • fler konferensutrymmen.
  • en konferenslokal i restaurangen med fast scen för bl a s k lunch and learn-upplägg.
  • nyrenoverad restaurang som kan användas som konferenslokal (upp till ca 1 000 sittplatser).
  • en välkomnande servicefunktion som skapas för effektivare konferenser och logistik.
  • restaurangen Inspira kommer drivas av Smarta köks Peter J Skogström (bl a Årets Kock 2006) och Patrik Alemo. De har som mål att kunna utveckla restaurangen till att vara Lunds största offentligt tillgängliga, med bl a ny inredning och ett kök anpassat för lunch och konferensgäster.
  • ett nybyggt café i regi av Smarta kök.
  • ett gym som drivs av Nordic Wellness, en av Sveriges största friskvårdskedjor.

Medicon Village har sedan starten för 10 år sedan vuxit och omfattar idag >2 600 arbetsplatser verksamma i >170 verksamheter på en yta om >80 000 kvm. Området har utvecklats med nya byggnader som The Spark samt Perituskliniken, en av Sveriges modernaste cancerkliniker specialiserad på urologi. Nu byggs även ett parkeringshus med 600 parkeringsplatser som även erbjuder laddplatser och en bilvårdstation där besökare kan vårda sina fordon. 

För mer information:

Erik Jagesten, VD Medicon Village Fastighets AB, 0705-20 67 60
Petter Hartman, VD Medicon Village Innovation AB, 0709-30 30 79
Peter J Skogström, delägare Smarta Kök by P&P AB, 0709-82 00 85
Ewa Claesson, divisionschef Nordic Wellness Group AB, 0709-18 19 19
Karin Peterson, presskontakt Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, 0705-84 61 25

Forskningsbyn Medicon Village är det naturliga navet för forskning och företagande med inriktning på Life Science i Sydsverige. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village arbetar drygt 2 600 personer i fler än 170 företag och organisationer. Fastighetsverksamheten hanteras av Medicon Village Fastighets AB och innovationsverksamheten av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande".

 

Medicon Village Innovation