Medlemmar

Alla de drygt 150 företag och organisationer, stora som små, är medlemmar i Medicon Village. Utan medlemmar inget Medicon Village. Inget idéutbyte. Ingen utveckling och ingen tillväxt. Av de 150 medlemmarna är två stora: Lunds universitet och Region Skåne (vården). Övriga är små, mindre och medelstora företag och organisationer.

Q

Å