Adroit Science AB

Adroit Science är specialister inom materialkaraktärisering och fast-fas analys. Vi tillhandahåller undersökningar av termiskt beteende, kristallinitet/amorficitet, fuktinteraktioner, kompatibilitetsstuder etc. med ett brett spektrum av tekniker som t ex XRPD, DSC, TGA, GVS, LALLS och mikrokalorimetri. Vi utför fullständiga polymorfi- och saltscreener och undersökningar av processerbarhet och stabilitet. Med vår långa erfarenhet från den farmaceutiska industrin - småmolekyler såväl som peptider och proteiner - kan vi bidra med värdefull kunskap inom utvecklingsprojekt, kvalitet och regulatoriska frågor.