Adroit Science AB

Adroit Science är specialister inom materialkaraktärisering, fast-fas analys och analytisk kemi. Vi tillhandahåller undersökningar av termiskt beteende, kristallinitet/amorficitet, fuktinteraktioner, lösligheter vid olika temperaturer, kompatibilitetsstuder etc. med ett brett spektrum av tekniker som XRPD, DSC, TGA, GVS, HPLC och CE. Vi utför fullständiga polymorfi- och saltscreener och undersökningar av processerbarhet och stabilitet. Med vår långa erfarenhet från den farmaceutiska industrin - småmolekyler såväl som peptider och proteiner - kan vi bidra med värdefull kunskap inom utvecklingsprojekt, kvalitet och regulatoriska frågor.