AdvanSci Research Consulting

Bra forskning är mer än bara bra idéer.

Vi är en grupp forskningskonsulter som är dedikerade åt att omvandla bra idéer till reproducerbar och betydelsefull vetenskap. Vi hjälper företag och akademiska grupper inom life science genom alla stadier av forskningsprocessen. Vår expertis sträcker sig över translationell och klinisk forskning på biomarkörer, farmaceutiska och medicintekniska produkter. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.