Advokatfirman Linton-Wahlgren

Jag har mer än 30 års erfarenhet av att bland annat ge juridisk rådgivning till mina klienter, hantera skiljeförfaranden, tvister och agera skiljeman, medlare och adjudicator. Jag var chefsjurist för Alfa Laval-koncernen i 10 år och har varit bolagsjurist för Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC i 15 år. 

Jag är svensk advokat och ägare av Advokatfirman Linton-Wahlgren AB, vilken agerar som juridiskt ombud till bolagsledningar, styrelser och andra beslutsfattare i små, medelstora och stora företag inom svensk och internationell affärs- och bolagsjuridik (t.ex. avseende avtalsrätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, förvärv och tvister). Min erfarenhet kommer främst från bygg-, infrastruktur-, kraft-, M&A-, export-, life science- och tillverkningsindustrin. Jag agerar också som industriell specialiserad skiljeman, medlare och adjudicator både i Sverige och internationellt.

0709337220