AFRY

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Genom vår breda kunskap får vi förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av läkemedel till projektering av kompletta energianläggningar.

ÅF har idag cirka 6 800 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

www.afconsult.com