Agardh Consulting

Vi erbjuder tjänster inom HR, framförallt inom Life Science, Med tech och IT – djupgående företagsanalys, framtagning av kravprofil, search, headhunting, urval, intervjuer, tester och referenstagning.