Agardh Consulting

Vi hjälper dig med olika tjänster inom HR, framförallt inom Life Science, Med tech och IT – djupgående företagsanalys, framtagning av kravprofil, search, headhunting, urval, intervjuer, tester och referenstagning. Vi erbjuder även support med onboarding av er nya personal.