Agardh Recruitment & Consulting

Vi hjälper dig med olika tjänster inom HR och teamutveckling, framförallt inom Life Science, Med tech och IT – djupgående företagsanalys, framtagning av kravprofil, search, headhunting, urval, intervjuer, tester och referenstagning.

0722499480