AGB-Pharma AB

Bolaget erhöll som första läkemedelsföretag i Europa godkännande för behandling med sömnhormonet melatonin till barn med ADHD och sömnstörningar. Sömnstörningar hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder är ett mycket snabbt växande marknadssegment. AGB-Pharma omsatte under 2021 mer än 166 MSEK med produkter i Sverige, Norge och Danmark. I april 2022 lanserades Adaflex® (melatonin) i UK och framöver väntar fler europeiska marknader. AGB-Pharma är att beskriva som ett nischat läkemedelsföretag, med fokus på sömnhälsa och med vetenskaplig och medicinsk spetskompetens inom melatoninområdet. Bolaget har långt framskridna pipeline-projekt för att ytterligare bredda produktportföljen.

Här ingår man i ett erfaret och kompetent team om ca 25 personer, alla på hög senior kunskapsnivå om bolagets specifika produktportfölj. Teamen har korta beslutsprocesser där varje anställds bidrag är viktigt för företagets utveckling och resultat.


046-80 552