Almi Invest Syd

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan starten 2009 investerat i över 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl.a. Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnotering på börsen. Almi Invest är ett helägt dotterbolag till Almi Företagspartner och är delfinansierat av EU, vårt moderbolag Almi Företagspartner och regionala organisationer.