Aptio Group

Aptio group fokuserar på att hjälpa företag med utförande, tolkning och rådgivning av regulatoriska och / eller bransch-nödvändiga processer. Dessa processer finns antingen i lagtexter och/eller i olika standarder. Vi arbetar tvärfunktionellt där vi hanterar frågor inom ett företags alla olika processer. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av bland annat Life Science och Fordonsindustrin.

Aptio group grundades i Malmö 2017 av en grupp kollegor och vänner som delade samma vision om hur ett riktigt konsultföretag ska se ut. Visionen som de alla delade var ett transparent företag som löser kundernas utmaningar med ett kollegialt engagemang. Ett företag som använder sina anställdas samlade kompetens för att ge kunderna de bästa lösningarna.