Arbetsrättsbyrån MBL 11

Arbetsrättsbyrån MBL 11 är helt specialiserade på arbetsrätt. Verksamheten består av unga arbetsrättsexperter i kombination med seniora kolleger. Detta ger en fantastiskt bra dynamik mellan det senaste och beprövad erfarenhet. Vi erbjuder er en HR chef eller ett arbetsrättsligt bollplank att dela med andra grannar.Kostnaden för tjänsten är 4950 kronor per månad och ger företaget fri tillgång till våra utbildningar och mallar samt en timbank på 48 Vi erbjuder arbetsrättslig telefonservice, telefonjour, genomför förhandlingsuppdrag och utredningsuppdrag. Vi är ett nätverk av specialister i hela Sverige och våra specialområden är arbetsrätt, förhandling, förhandlingsteknik, arbetsmiljö, chefsstöd och vi är ofta ombud i svenska domstolar. Våra kunder är arbetsgivarorganisationer eller företag.

0104969090