Arbetsrättsbyrån MBL 11

Arbetsrättsbyrån MBL 11 är helt specialiserade på arbetsrätt. Verksamheten består av unga arbetsrättsexperter i kombination med seniora kolleger. Detta ger en fantastiskt bra dynamik mellan det senaste och beprövad erfarenhet. Vi arbetar endast med organisationer och företag som våra kunder. Vi erbjuder arbetsrättslig telefonservice, telefonjour, genomför förhandlingsuppdrag och utredningsuppdrag. Vi är ett nätverk av specialister och våra specialområden är arbetsrätt, förhandling, förhandlingsteknik, arbetsmiljö och chefsstöd. Våra kunder är arbetsgivarorganisationer eller företag.