Avena Partners AB

Framgångsrika företag bygger på stora idéer, men det är en lång och komplicerad process att skapa storhet. Denna process omfattar många och komplexa delar som tillsammans bildar vägen till framtida kommersiell framgång.

Avena erbjuder fördjupad rådgivning inom många av dessa delar, tex teknisk och vetenskaplig utvärdering med avseende på kommersiell potential, patentadministration och strategier, upprättande av utvecklingsplaner och kontakt med externa parter för finansiering och utlicensiering. Alla delar måste sammanfogas för att kunna fungera i ett industriellt sammanhang. Dessa delar byggs ihop av broar som Avena också erbjuder.