B!BB Instruments AB

Vi utvecklar nya instrument och metoder för att ta prov på cancermisstänkta förändringar i och på kroppen. Tyngpunkten ligger på instrument som används tillsammans med flexibel endoskopi (slangförsedda kameror) i mag-tarm kanalen.