Bioneer A/S

Bioneer A/S är ett innovativt forskningsbaserat not-for-profit bolag som tillhandahåller tjänster inom biomedicin och bioteknologi. Bolaget har mångårig erfarenhet inom läkemedelsformulering & karakterisering, humana sjukdomsmodeller, rekombinanta proteiner och molekylär histologi & detektion. Vi erbjuder skräddarsydda projektlösningar.

Bioneer har 50+ kunniga medarbetare och huvudkontor med 2500 m2 laboratoriefaciliteter i Hørsholm norr om Köpenhamn samt en liten enhet på Köpenhamns universitet i Köpenhamn. Våra kunder inkluderar start-ups, SMEs, big pharma, universitet och sjukhus, och de representerar såväl danska, svenska som internationella aktörer. Våra projekt varierar från små insatser till mångåriga projektförlopp. Vi är flexibla, innovativa och personliga.

+4531159165